0 Cesta 0,00 €

SU CESTA ESTÁ VACÍA

Agrégale productos. ¡Consulte nuestra amplia gama de productos!

Únete á familia verde

Socix simpatizante

Non formas parte de xeito directo do CR Fendetestas, pero interésache o rugby e, sobre todo, o rugby pontés?

Faite socix simpatizante, non esperes máis!

 

Dereitos e beneficios:

 • Recibir información das actividades e demais accións organizadas polo CR Fendetestas.
 • Participar nas actividades que organice o Clube e en calquera outra na que colabore, nas condicións que se determinen.
 • Acceder á área persoal da web.
 • Posuír un carné dixital personalizado do CR Fendetestas.

 

Cota: 15€ por tempada

Socix familiar

Es xogador ou xogadora do CR Fendetestas, representante ou familiar dun/ha xogador/a, ou tes un vínculo especial co Clube?

Únete a nós como socix familiar, únete á familia verde!

 

Dereitos e beneficios:

 • Recibir información das actividades e demais accións organizadas polo CR Fendetestas.
 • Participar nas actividades que organice o Clube e en calquera outra na que colabore, nas condicións que se determinen.
 • Realizar propostas, suxestións ou queixas ante a Xunta Directiva, para o mellor cumprimento dos fins do Clube.
 • Acceder á área persoal da web.
 • Posuír un carné dixital personalizado do CR Fendetestas.
 • Desfrutar de descontos a través das entidades patrocinadoras.
 • Asisitr á Asemblea Xeral, con voz pero sen voto.

 

Cota: 30€ por tempada

Socix colaborador

Eres unha persoa apaixonada do rugby, cres na filosofía do CR Fendetestas e queres colaborar dun xeito claro co Clube?

Faite socix colaborador para facer que o Fende medre!

 

Dereitos e beneficios:

 • Recibir información das actividades e demais accións organizadas polo CR Fendetestas.
 • Participar nas actividades que organice o Clube e en calquera outra na que colabore, nas condicións que se determinen.
 • Realizar propostas, suxestións ou queixas ante a Xunta Directiva, para o mellor cumprimento dos fins do Clube.
 • Acceder á área persoal da web.
 • Posuír un carné dixital personalizado do CR Fendetestas.
 • Desfrutar de descontos a través das entidades patrocinadoras.
 • Asisitr á Asemblea Xeral, con voz e voto.
 • Elixir e ser elixido/a como integrante da Xunta Directiva.

 

Cota: 120€ por tempada

Unha vez realizado o primeiro pago, as cotas pásanse anualmente nos meses de setembro/outubro. Para darse de baixa, hai que enviar un email a info@crfendetestas.com.