0 Cesta 0,00 €

SU CESTA ESTÁ VACÍA

Agrégale productos. ¡Consulte nuestra amplia gama de productos!

A cota inclúe: licenza federativa na categoría correspondente; seguro de accidentes deportivos; carné de socix familiar (no caso de menores, a nome da nai, pai ou representante legal); sesións de adestramento; material e instalacións para adestramento; botiquín para adestramentos e competicións; autobús para os partidos fóra (sempre baixo nº mínimo de xogadores/as).


Pago en prazos e descontos: As cotas poden pagarse en dous prazos: un antes do 30 de setembro de 2021 e outro antes do 26 de febreiro de 2022. No caso de que o xogador ou xogadora tivese ficha o ano pasado, esta tempada e de xeito excepcional descóntase a súa contía se asistiu á maioría dos adestramentos. No caso de que o xogador ou xogadora se dese de alta como socix no 2021 xogadora (ou o seu pai, nai ou representante legal en caso de menores), a persoa terá un desconto de 30€ na súa cota para esta tempada. Hai un 10% de desconto na cota de irmáns/ás na Escola e na Academia.